I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

20 września 2018 roku w Opolu odbył się I Kongres Żeglugi Śródlądowej. Wiele deklaracji, zapowiedzi, oraz ogromna wiedza przekazywana od inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za użeglowienie Odry i innych polskich oraz czeskich rzek, daje nowe nadzieje na rozwój tych szlaków komunikacji. Do końca 2019r. zostanie opracowana koncepcja techniczna stopnia wodnego (jaz,śluza,elektrownia,przepławki) w moim rodzinnym mieście- Głogowie. Prace takie jak analizy hydrotechniczne, hydrologiczne, modelowania są już ukończone. Na zdjęciu od lewej: Sylwester Chruszcz, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca.

Sylwester Chruszcz