Brygada Świętokrzyska

5 maja 1945 r.  Brygada Świętokrzyska, czyli żołnierze jedynej formacji krajowego podziemia, która przedarła się przez linię niemiecko-sowieckiego frontu wyzwolili, leżący w zachodnich Czechach, niemiecki obóz koncentracyjny Holiszowie. Operację uzgodniono wcześniej z nadciągającymi wojskami amerykańskimi, którzy dwa dni wcześniej zbombardowali holiszowskie zakłady zbrojeniowe.

5 maja b.r. odbyły się obchody rocznicy wyzwolenia obozu, na których był obecny także Poseł Sylwester Chruszcz. Przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych NSZ został odznaczony medalem okolicznościowym „Marsz ku Wolności”

Brygada Świętokrzyska

Brygada Świętokrzyska Brygada Świętokrzyska Brygada Świętokrzyska