1 sierpnia uczestniczyłem w Gryfińskich obchodach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
️Podtrzymywanie pamięci o historii jest ważne zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie obchody organizowane są przez sztafetę pokoleń. Cieszy także zaangażowanie młodych w upamiętnienie tego wydarzenia.
Podziękowania ze swojej strony składam Maciejowi Walińskiemu za zaproszenie, a także organizację wystawy pt.: „Kolory Powstania”, a także „Namiotu Powstańczego” z rekonstruktorami Powstańców.