Mieszkanie +

Ostatnia Kronika Sejmowa opisuje moją wytężoną pracę w Sejmie.
👉Uczestniczyłem w pracach nad rządowym projektem „Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw”. Dzięki zmianą Krajowy Zasób Nieruchomości jest w stanie zakupić grunty pod budowę nowych mieszkań.