Końskie wybory parlamentarne

Końskie wybory parlamentarne już niedługo.
Sprawna polityka energetyczna jest podstawą suwerenności naszego Państwa. Prawo i Sprawiedliwość kieruje sie „Zasadą Suwerenności Energetycznej” opartej na nowoczesnym miksie energetycznym.

  • Różnorodność dostawców gazu dzięki Baltick Pipe.
  • Zeroemisyjna elektroenergetyka opierająca się na farmach wiatrowych i fotowoltaice.
  • Budowa Elektrowni Jądrowych do 2035 r.
  • Wsparcie klastrów energetycznych i prywatnych producentów
  • Kooperacja w ramach Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Wspieramy Premiera