5 maja 1945 r. żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, jedynej formacji krajowego podziemia, która przedarła się przez linię niemiecko-sowieckiego frontu wyzwolili, leżący w zachodnich Czechach, niemiecki obóz koncentracyjny Holiszowie. Operację uzgodniono wcześniej z nadciągającymi wojskami amerykańskimi, którzy dwa dni wcześniej zbombardowali holiszowskie zakłady zbrojeniowe.

5 maja b.r. odbyły się obchody rocznicy wyzwolenia obozu, na których był obecny także Poseł Sylwester Chruszcz. Przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych został odznaczony medalem okolicznościowym „Marsz ku Wolności”