nsz

07 września, w Sobotę, odwiedziłem ważne miejsca dla pamięci NSZ – Narodowych Sił Zbrojnych w Świętokrzyskim. Mowa tu o Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej. Co roku odbywają się tam pielgrzymki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zapoczątkowali je weterani tej formacji. Województwo Świętokrzyskie jest kolebką dla Brygady Świętokrzyskiej. Jednostka ta przedostała się przez tereny okupowane przez Niemców do zachodnich Aliantów. W wyniku czego wyzwoliła obóz koncentracyjny Holleischen. Chroniła także polską ludność przed działalnością bandytów waląc jednocześnie z brunatną i czerwoną zarazą. W całym Świętokrzyskim roztacza się duch patriotyzmu i przywiązaniu do tradycji, a Sanktuarium jest tego materialnym świadectwem.