Poseł Sylwester Chruszcz razem z kierowcami z Pomorza Zachodniego zaapelował do Premier Beaty Szydło aby na szczeblu międzynarodowym interweniowała w sprawie sytuacji w Calais.

Każdego dnia tłumy imigrantów z krajów muzułmańskich gromadzą się na szlakach transportu międzynarodowego w północnej Francji i Belgii. Ich celem jest przedostanie się na terytorium Wielkiej Brytanii. W newralgicznych miejscach, takich jak francuskie Calais, tworzą się wielotysięczne obozowiska młodych i agresywnych.

Tysiące bezbronnych polskich kierowców codziennie zmagają się z atakami agresywnych grup. Nasi rodacy padają ofiarami agresji fizycznej – mają miejsce pobicia, groźby z użyciem broni, niszczone jest mienie –  tak same pojazdy i składy transportowe jak i przewożony kosztowny towar.

Wystosowano list otwarty do Premier Beaty Szydło:

Szanowna Pani Premier,

IMG_0053Tysiące polskich kierowców każdego dnia wykonują swoją ciężką pracę poza granicami naszego kraju. Ta szczególnie trudna profesja to całe tygodnie rozłąki i tęsknota za rodziną, to wielogodzinny stres związany z wykonywaniem transportu na trasach międzynarodowych – to niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, to dyskomfort i niedogodności w sprawach bytowych takich jak nocleg, higiena czy ciepły posiłek.

Te wszystkie wyzwania tej trudnej profesji często powodują wyczerpanie psychiczne, stres i przemęczenie. W ostatnim czasie jednak tysiące polskich kierowców narażonych jest na nowe, bardzo poważne zagrożenie. Tym zagrożeniem jest agresja ze strony islamskich imigrantów.

Każdego dnia tłumy imigrantów z krajów muzułmańskich gromadzą się na szlakach transportu międzynarodowego w północnej Francji i Belgii. Ich celem jest przedostanie się na terytorium Wielkiej Brytanii. W newralgicznych miejscach, takich jak francuskie Calais, tworzą się wielotysięczne obozowiska młodych i agresywnych.

Tysiące bezbronnych polskich kierowców codziennie zmagają się z atakami agresywnych grup. Nasi rodacy padają ofiarami agresji fizycznej – mają miejsce pobicia, groźby z użyciem broni, niszczone jest mienie –  tak same pojazdy i składy transportowe jak i przewożony kosztowny towar. W internecie dostępne są filmy ukazujące grozę tej sytuacji. Agresywni imigranci wszelkimi sposobami zmierzają do dostania się do naczepy, by w ten sposób pokonać Kanał La Manche i dostać się do Wielkiej Brytanii.

Siły bezpieczeństwa, które powinny chronić bezbronnych kierowców przed napastnikami, są nieliczne, a ich działalność nieskuteczna. W rezultacie każdy kierowca w konfrontacji z grupami agresorów zdany jest sam na siebie – sam w obcym kraju.

Niestety, próby grup imigrantów często okazują się skuteczne. Przemocą lub podstępem zdobyte polskie składy ciężarowe wwożą wbrew woli kierowcy imigrantów do Wielkiej Brytanii. Tam z kolei czekają na kierowców wysokie kary finansowe. Często opiewają one na kwoty w wysokości tysiąca funtów za każdą wwiezioną osobę. Dodatkowo kierowców obciąża się ogromnymi  karami za zniszczony przez napastników transportowany towar.

Szanowna Pani Premier,

W imieniu tysięcy polskich kierowców pracujących na terenie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów północnej Francji i Belgii, apeluję o podjęcie niezwłocznych działań, w szczególności za pomocą instrumentów polityki europejskiej, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa polskim kierowcom narażonym na agresję ze strony grup muzułmańskich imigrantów. Apeluję o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia osobistego bezpieczeństwa kierowców i przewożonego przez nich mienia. Apeluję również o działania w kierunku zdjęcia odpowiedzialności finansowej z tych kierowców, którzy nieświadomie padli ofiarą ze skutkiem w postaci wykorzystania prowadzonych przez nich pojazdów do przemytu osób.

Szanowna Pani Premier, jesteśmy winni ciężko pracującym polskim kierowcom, którzy w trudzie pracują na rozwój europejskich gospodarek.