#Infrastruktura #Świętokrzyskie #ZarządzanieKryzysowe

💸Rząd przekazał Promesy dla Powiatu Opatowskiego, Gminy Wiślica i Gminy Skalbmierz na realizację zadań odbudowy po skutkach powodzi i ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2019.
Rząd przekazał obecnie 1360000zł, co daje łącznie 100 386256zł świadczeń dla Województwa Świętokrzyskiego. Pozwoli to na:
✅Realizację 348 zadań związanych z przeciwdziałaniem skutków klęski żywiołowej.
✅Odbudowę 270 km dróg gminnych i powiatowych, remont mostów oraz przebudowę wąwozów lessowych.