Spotkałem się wraz z działaczami chojeńskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiłem wykład na temat Pomorza Zachodniego, jego problemów oraz dalszych planów co do budowy naszego regionu. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie i żywą dyskusję.