Zawszę się cieszę gdy spotykam tak zaangażowanych społeczników, a Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach jest tego najlepszym przykładem. Ogromne gratulacje dla burmistrza Lipian- Pana Bartłomieja Królikowskiego za tak zaangażowanych lipiańskich społeczników.