07 września, w Sobotę, odwiedziłem ważne miejsca dla pamięci Narodowych Sił Zbrojnych w Świętokrzyskim. Mowa tu o Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej. Co roku odbywają się tam pielgrzymki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, które zapoczątkowali weterani tej formacji. Województwo Świętokrzyskie jest kolebką dla Brygady Świętokrzyskiej. Jednostka ta przedostała się przez tereny okupowane przez Niemców do zachodnich Aliantów, wyzwoliła obóz koncentracyjny Holleischen, chronili także polską ludność przed działalnością bandytów waląc jednocześnie z brunatną i czerwoną zarazą. W całym Świętokrzyskim roztacza się duch patriotyzmu i przywiązaniu do tradycji, a Sanktuarium jest tego materialnym świadectwem.