Dziękuję Światowemu Kongresowi Kresowian za wyróżnienie. Zaszczytem było odebranie przeze mnie dyplomu Praemium Honoris Cresoviana podczas XXV Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian.

Zawsze bliskie mi były losy Kresowiaków, również ze względu na historię mojej rodziny.
Jubileuszowe dyplomy honorowe otrzymali również: 
– ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, obrońca prawdy o zbrodniach na Kresach.
– p. Renata Cytacka, radna Wilna i przewodnicząca Forum Rodziców Szkół Polskich.
– p.Szczepan Siekierka, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich z Wrocławia.
– p. Tomasz Kuba Kozłowski, animator kresowy z Warszawy.

Część oficjalna odbyła się w Auli św. Jana Pawła II przy udziale pocztów sztandarowych. Został odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy. Honorowy patronat objął marszałek woj. śląskiego.